Saturday, November 23, 2013

TRQ-Туркойз Хилл компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

Хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд:
Үүссэн асуудлаар Померанц хуулийн фирм TRQ-Туркойз Хилл компанийн хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн ажиллаж байна.

2013 оны 11 сарын 15. Нью Йорк хот. Померанц хуулийн фирм нь үүссэн асуудлаар Туркойз Хилл компанийн хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн ажиллаж байгаа тул хувьцаа эзэмшигчид Lesley F.Portnoy –той lfportnoy@pomlaw.com эсвэл 888-476-6529, 237 –оор харилцана уу.

Шалган судлах ажиллагаа Туркойз Хилл ба түүний тодорхой албан тушаалтнууд, захирлууд 1934 оны Хувьцаа* Шилжүүлэх Хуулийн 10(b) болон 20(а) хэсгийг зөрчсөн эсэх дээр явагдаж байна. 2013 оны 11 сарын 8-нд Туркойз Хилл 2010, 2011, 2012 оны 12 сарын 31-нээр эцэслэсэн жилийн эцсийн болон улирлуудын, мөн 2013 оны холбогдох улирлуудын нэгтгэгдсэн** санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд засвар оруулна гэж зарласан билээ. Тус компани 2012 оны 12 сарын 31-ний жилийн эцсийн болон харьцуулсан хугацааны санхүүгийн тайлангууд, мөн удирдлагын хэлэлцүүлэг, шинжилгээнд өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байна.

Зөвхөн энэ мэдээллээс болж 2013 оны 11 сарын 8-ны өдрийн доторх худалдаагаар Туркойз Хилл-ийн хувьцаа 4.93$-н үнээс 0.15$ буюу 3%-иас дээш унажээ.

Померанц фирм нь Нью Йорк, Чикаго, Сан Диего, Флоридад төвлөрдөг корпораци, хувьцаа ба хөрөнгө, шударга өрсөлдөөний эсрэг бүлэг хуйвалдаантай холбоотой хууль зүйн үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэр хүнд бүхий тэргүүлэх фирмийн нэг юм. Хуйвалдааны эсрэг холбооны тэргүүн гэдгээрээ алдартай Abraham L. Pomerantz агсны үүсгэн байгуулсан Pomerantz Firm нь хувьцаатай холбоотой бүлэглэн хуйвалдах хэргүүдтэй анх ажиллаж эхэлсэн. 70 гаруй жил өнгөрсөн ч өнөөдөр Померанц фирм нь түүний тогтоосон уламжлалыг үргэлжлүүлж хувьцааны гэмт хэргийн хохирогчдын эрх ашиг,  итгэлцлийн үүргээ зөрчсөн болон корпорацийн хууль бус үйл ажиллагаатай тэмцсээр байна. Тус фирм нь хохирогсдын нэрийн өмнөөс олон сая долларын хохирлын асуудлыг шийдвэрлэж байсан болно. www.pomerantzlaw.com. Үзээрэй.

CONTACT:
Lesley F. Portnoy
Pomerantz Grossman Hufford Dahlstrom & Gross LLPХувьцаа* = Security гэдэг тодорхойлолт олон утга агуулдаг тул Хувьцаагаар орчуулав.


Нэгтгэгдсэн ** санхүүгийн тайлан = Энэ тайланд Туркойз Хилл-ийн Монгол дахь охин компаниуд болох Оюутолгой ХХК, Саут Гоби Сандс г.м. бүгд ордог.

No comments:

Post a Comment